نتایج جستجو برای برچسب: کالزیپ

سیستم ایستا درز zip panel زیپ پانل (کالزیپ)

سیستم ایستا درز zip panel زیپ پانل (کالزیپ)

آذربایجان شرقی

قیمت:توافقی
سیستم پوششی سقف بمو کالزیپ یا زیپ پانل

سیستم پوششی سقف بمو کالزیپ یا زیپ پانل

آذربایجان شرقی

2 سال پیش


قیمت:توافقی
پوشش سقف کلزیپ

پوشش سقف کلزیپ

آذربایجان شرقی

2 سال پیش


قیمت:توافقی
سیستم کالزیپ

سیستم کالزیپ

آذربایجان شرقی

2 سال پیش


قیمت:توافقی
پوشش سقف کلزیپ (ایستادرز زیپ پانل)

پوشش سقف کلزیپ (ایستادرز زیپ پانل)

آذربایجان شرقی

2 سال پیش


قیمت:توافقی
طراحی و اجرای سیستم زیپ تک (زیپ پانل - کالزیپ یا بمو)

طراحی و اجرای سیستم زیپ تک (زیپ پانل - کالزیپ یا بمو)

آذربایجان شرقی

2 سال پیش


قیمت:توافقی
پوشش یکپارچه اینترفالز

پوشش یکپارچه اینترفالز

آذربایجان شرقی

2 سال پیش


قیمت:توافقی
پوشش سقف و دیوار سوله وسازه

پوشش سقف و دیوار سوله وسازه

آذربایجان شرقی

2 سال پیش


قیمت:توافقی
ایستادرز

ایستادرز

آذربایجان شرقی

2 سال پیش


قیمت:توافقی
بمو(ایستا درز)

بمو(ایستا درز)

آذربایجان شرقی

قیمت:توافقی
پوشش ورق آلومینیومی زیپ(ایستادرز)

پوشش ورق آلومینیومی زیپ(ایستادرز)

آذربایجان شرقی

2 سال پیش


قیمت:توافقی
سیستم پوشش قوسی سقف با ورق آلومینیومی زیپ پانل

سیستم پوشش قوسی سقف با ورق آلومینیومی زیپ پانل

آذربایجان شرقی

2 سال پیش


قیمت:توافقی