نیازمند لیسانس الکترونیک خانم آشنا به طراحی برد

نیازمند لیسانس الکترونیک خانم آشنا به طراحی برد

آذربایجان شرقی ,تبریز

12 ماه پیش


قیمت:توافقی
مهندس الکترونیک یا ابزار دقیق

مهندس الکترونیک یا ابزار دقیق

آذربایجان شرقی ,تبریز

1 سال پیش


قیمت:رایگان
کاردان یا دیپلم اشنا به ریخته گری ترجیحا آلومینیم

کاردان یا دیپلم اشنا به ریخته گری ترجیحا آلومینیم

آذربایجان شرقی ,تبریز

1 سال پیش


قیمت:رایگان
اپراتور دستگاه کشش آلومینیم یا مشابه

اپراتور دستگاه کشش آلومینیم یا مشابه

آذربایجان شرقی ,تبریز

1 سال پیش


قیمت:رایگان
استخدام نیروی خدماتی خانم

استخدام نیروی خدماتی خانم

آذربایجان شرقی ,تبریز

1 سال پیش


قیمت:توافقی
استخدام لیسانس الکترونیک خانم

استخدام لیسانس الکترونیک خانم

آذربایجان شرقی ,تبریز

1 سال پیش


قیمت:توافقی
موسسه طنین نوین عدالت جاهد

موسسه طنین نوین عدالت جاهد

تهران ,تهران

1 سال پیش


قیمت:رایگان
کارشناس فروش

کارشناس فروش

آذربایجان شرقی ,تبریز

1 سال پیش


قیمت:توافقی
دعوت به همکاری برق مخابرات (آشنا به متلب)

دعوت به همکاری برق مخابرات (آشنا به متلب)

تهران ,تهران

1 سال پیش


قیمت:توافقی
دعوت به همکاری کارشناس ارشد و دکتری ریاضی

دعوت به همکاری کارشناس ارشد و دکتری ریاضی

تهران ,تهران

1 سال پیش


قیمت:توافقی
فرصت اشتغال در شرکت خدمات فنی مهندسی در اتریش

فرصت اشتغال در شرکت خدمات فنی مهندسی در اتریش

2 سال پیش


قیمت:رایگان
انجام امور دفتری

انجام امور دفتری

2 سال پیش


قیمت:توافقی