افتتاح وب سایت انجمن تبریزی ها

سلام

انجمن تبریزی ها با هدف معرفی کسب و کارهای تبریزی و پرسش و پاسخ کاربران می باشد.

همچنین انجمن تبریزی ها با آزاد گذاشتن امکان درج آگهی لینک دار این امکان را به کسب و کارها داده است تا به معرفی مستقیم با گذاشتن لینک وب سایت بپردازند.

همچنین در تمامی قسمت ها ما امکان گذاشتن لینک وب سایت به شرط رعایت قوانین لینک گذاری آزاد می باشد.